Wifi-standaarden blijven zich doorontwikkelen. De laatste generatie die gemeengoed is in huishoudens is AX3000 oftewel wifi 6E. Bestaande PC’s die gebruik willen maken van deze standaard moeten dus aan een […]