Er liggen al heel wat internetkabels tussen China en de VS. Maar de nieuwste, project Pacific Light Cable van Facebook en Google, wordt geschrapt om veiligheidsredenen. Hoewel het gros van […]